Menu
Home Page
Search
Translate

COVID-19

Os mae eich plentyn wedi cael ei effeithio gan covid 19 - profiad uniongyrchol, salwch neu brofedigaeth teuluol neu gyfaill, mae cefnogaeth lles arbennig o dda ar gael i blant ar gael ar www.dewis.wales

 

If your child has been affected by covid 19 - direct experience, family or friend illness or bereavement, there is excellent wellbeing support available on www.dewis.wales

Fideo a blogiau yr Athro Enlli Thomas  – Y Daith i Ddwyieithrwydd

https://twitter.com/walesintheworld/status/1282966499720929280

 

Canllawiau i rieni

https://llyw.cymru/cefnogi-eich-plant-i-ddefnyddior-gymraeg-gartref

 

Video and blogs by Professor Enlli Thomas – The bilingual journey

https://twitter.com/walesintheworld/status/1282970774236618752

 

Guidance for parents

https://gov.wales/supporting-your-children-use-welsh-language-home

 

 

 

 

Top