Menu
Home Page
Search
Translate

Gweithio o Gartref/ Working from Home

Gweithio o Gartref

 

Mae'r holl blant bellach wedi derbyn:

  • Gwerth pedair wythnos o lyfrau darllen;
  • Taflen Dysgu Digidol gydag enw defnyddiwr a chyfrinair HWB a linc i'r profion cenedlaethol (Bl2-6);
  • Llyfr cywaith a rhestr o weithgareddau ar gyfer cywaith 'Pobl, Anifeiliaid a Gwledydd'.

 

Cofiwch i ymweld a'r llyfrgell, cadw'n ffit ac iach a byddwn yn ychwanegu at y banc o syniadau isod.

 

Working from Home

All children have by now received:

  • Four weeks worth of reading books;
  • Digital Learning sheet with HWB username and password and a link to national test practice papers (yr2-6);
  • A project book with a list of possible activities on the theme of 'People, Animals and Countries'.

 

Remember to visit the library, keep fit and healthy and we will add to the ideas bank below.

Arbrofion Gwyddoniaeth / Science Investigations

 

s4c.cymru/cy/stwnsh/boom/

Adnoddau am ddim oddi wrth TTS/ Free activities from TTS

 

https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html

Top