Menu
Home Page
Search
Translate

Gweithio o Gartref/ Working from Home

Gweithio o Gartref

 

Mae'r holl blant wedi derbyn:

  • Gwerth pedair wythnos o lyfrau darllen - gellir newid rhain 29-4-20 o 1.30 - 4.00 y.h.;
  • Taflen Dysgu Digidol gydag enw defnyddiwr a chyfrinair HWB a linc i'r profion cenedlaethol (Bl2-6);
  • Llyfr cywaith a rhestr o weithgareddau ar gyfer cywaith 'Y Pedwar Diben'. Gellir casglu mwy o lyfrau fel uchod.

 

Cofiwch i ymweld a llyfrgell rhithwyr Awen, cadw'n ffit ac iach a byddwn yn ychwanegu at y banc o syniadau gweithgareddau. Dilynwch ein Trydar @ysgolyfos am ddiweddariadau rheolaidd.

 

Working from Home

All children have received:

  • Four weeks worth of reading books - these can be changed on 29-4-20 from 1.30 - 4.00 p.m.;
  • Digital Learning sheet with HWB username and password and a link to national test practice papers (yr2-6);
  • A project book with a list of possible activities on the theme of 'The four Core Purposes'. More books can be collected as above.

 

Remember to visit Awen's virtual library, keep fit and healthy and we will add to the ideas bank. Follow us on Twitter for regular updates @ysgolyfos.

Arbrofion Gwyddoniaeth / Science Investigations

 

s4c.cymru/cy/stwnsh/boom/

Adnoddau am ddim oddi wrth TTS/ Free activities from TTS

 

https://www.tts-group.co.uk/home+learning+activities.html

Top