Menu
Home Page
Search
Translate

Amseroedd/ Times

Oriau Ysgol/ School Hours

 

Bore/ Morning

Bysiau/ Buses 8.55 a.m. 

Cerddwyr/ Pedestrians 9.00 a.m.

 

Cinio/ Lunch

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Dechrau/ Start 11.30 a.m.

Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2 Dechrau/ Start 12.00 p.m.

 

Diwedd y Dydd/ End of Day

3.00 p.m. Mabon (Meithrin/ Nursery)

3.10 p.m. Cyfnod sylfaen/ Foundation phase

3.15 p.m Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2

 

 

Top