Menu
Home Page
Search
Translate

Clybiau Ysgol/ School Clubs

Yn dilyn newidiadau COVID-19 rydym yn ail-ddechrau clybiau yn raddol ar hyn o bryd gan sicrhau nad ydym yn effeithio ar ein swigod. Byddwn yn cynnal Clwb Chwaraeon yr Urdd ar ddyddiau Mawrth o 3.00 - 4.00 y.h. i flynyddoedd 3-6 yn ystod tymor yr haf 2021.

 

Due to COVID-19 changes we are currently gradually re-opening clubs whilst ensuring safety bubbles are not compromised. We will be holding the Urdd Sports Club on Tuesdays from 3.00 - 4.00 p.m. for years 3-6 during the summer term of 2021.

Top