Menu
Home Page
Search
Translate

Clybiau Ysgol/ School Clubs

Yn dilyn newidiadau COVID-19 rydym yn ail-ddechrau clybiau yn raddol ar hyn o bryd gan sicrhau nad ydym yn effeithio ar ein swigod. Byddwn yn cynnal clybiau Hwyl a Sbri Menter Bro Ogwr amser cinio dydd Llun a Mercher a Chlwb Chwaraeon yr Urdd ar ddyddiau Mawrth o 3.00 - 4.00 y.h. i flynyddoedd 3-6. Bydd hyfforddiant rygbi amser cinio dydd Mawrth i flwyddyn 5 a 6.

 

Due to COVID-19 changes we are currently gradually re-opening clubs whilst ensuring safety bubbles are not compromised. We will be holding the Menter Bro Ogwr Fun Club on Monday and Wednesday lunchtimes and Urdd Sports Club on Tuesdays from 3.00 - 4.00 p.m. for years 3-6. Rugby training for years 5 & 6 will be held on Tuesday lunchtimes.

Top