Menu
Home Page
Search
Translate

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Pennaeth/ Headteacher

 

Mrs Dixon

 

Y Cyfnod Sylfaen/  The Foundation Phase

 

Dosbarth Gwern - Meithrin a Derbyn. Gwern Class - Nursery and Reception.

 

Mrs Nicholls (Dirprwy Bennaeth Gweithredol/ Acting Deputy Head)

Mrs Rogers

Mrs Morse

 

Dosbarth Matholwch - Derbyn a Blwyddyn 1. Matholwch class  - Reception and Year 1.

 

Miss Rees

Mrs Amos

 

Dosbarth Bendigeidfran - Blwyddyn 2. Bendigeidfran class - Year 2.

 

Mrs Keirl

Mrs Roderick Morgan

Miss Spedding

 

 

Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2

 

Dosbarth y Twrch Trwyth - Blwyddyn 3. Twrch Trwyth class - Year 3.

 

Mrs Owen (AADY/ ALNCo)

 

Dosbarth Branwen - Blwyddyn 4. Branwen class - Year 4.

 

Miss Evans

 

Dosbarth Pwyll Pendefig Dyfed - Blwyddyn 5. Pwyll Pendefig Dyfed class - Year 5.

 

Mrs Morgan

 

Dosbarth Ysbaddaden Bencawr - Blwyddyn 6. Ysbaddaden Bencawr class - Year 6.

 

Miss Marks (Pennaeth Gweithredol ca2/ Acting Head ks2

 

Cynllunio, Paratoi ac Asesu/ Planning, Preparation and Assessment

 

Mr Lewis

 

Staff cefnogi ac ymyrraethau ca2/ Ks2 support and interventions staff

 

Miss Green

Miss Griffiths

 

Swyddog Gweinyddol/ Administrative Officer

 

Mrs Thomas

 

Rheolwr Safle/ Site Manager

 

Mr Wilks

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr/ Chair of Governors

 

Mrs Evans

Top