Menu
Home Page
Search
Translate

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Pennaeth/ Headteacher

 

Mrs Dixon

 

Y Cyfnod Sylfaen/  The Foundation Phase

 

Dosbarth Mabon - Meithrin. Mabon Class - Nursery

Mrs Morse

Miss Harries

 

Dosbarth Olwen - Derbyn a Blwyddyn 1. Olwen class  - Reception and Year 1

Mrs Amos

Miss Rees

Mrs Roderick Morgan

 

Dosbarth Branwen - Blwyddyn 1 a 2. Branwen class - Years 1 and 2

 

Mrs Nicholls (Dirprwy Bennaeth a CADY/ Deputy Head & ALNCo)

Mrs Rogers

 

Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2

 

Dosbarth Culhwch - Blwyddyn 3 a 4. Culhwch Class - Years 3 and 4

Mrs Morgan

 

Dosbarth Gwern - Blwyddyn 4 a 5. Gwern class - Year 4 and 5

Miss Evans

 

Dosbarth Gwydion - Blwyddyn 5 a 6. Gwydion Class - Years 5 and 6

Miss Marks

 

Athrawes CPA/ PPA Teacher

Mrs Keirl

 

Staff cefnogi ac ymyrraethau ca2/ Ks2 support and interventions staff

Miss Spedding

Miss Davies

 

Cynothwy-ydd Gweinyddol/ Administrative Assistant

Miss Green

 

Rheolwr Safle/ Site Manager

Mr Wilks

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr/ Chair of Governors

Mrs Evans

Cyngor Ysgol 2020 -2021 School Council

Top