Menu
Home Page
Search
Translate

Pwy yw Pwy/ Who's Who

Pennaeth/ Headteacher

 

Mrs Rhiannon Dixon

 

Y Cyfnod Sylfaen/  The Foundation Phase

 

Dosbarth Mabon - Meithrin. Mabon Class - Nursery

Miss Sallyann Harrison

Mr Ellis Hickey

 

Dosbarth Olwen - Derbyn a Blwyddyn 1. Olwen class  - Reception and Year 1

Miss Alexis Rees

Mrs Annmarie Amos

 

Dosbarth Branwen - Blwyddyn 1 a 2. Branwen class - Years 1 and 2

 

Mrs Julie Roderick Morgan

Mrs Sarah Rogers

 

Cyfnod allweddol 2/ Key stage 2

 

Dosbarth Culhwch - Blwyddyn 3 a 4. Culhwch Class - Years 3 and 4

Mrs Bethan Morgan

 

Dosbarth Gwern - Blwyddyn 5. Gwern class - Year 5

Miss Rhian Evans

 

Dosbarth Gwydion - Blwyddyn 6. Gwydion Class - Years 6

Miss Sara Marks

 

Athrawes CPA/ PPA Teacher

Mrs Eirwen Keirl

 

Staff cefnogi ac ymyrraethau ca2/ Ks2 support and interventions staff

 

Miss Kirsty Davies

 

Cynothwy-ydd Gweinyddol/ Administrative Assistant

Miss Amanda Green

 

Rheolwr Safle/ Site Manager

Mr Paul Wilks

 

Cadeirydd y Llywodraethwyr/ Chair of Governors

Mrs Amanda Evans

Cyngor Ysgol 2020 -2021 School Council

Top