Menu
Home Page
Search
Translate

Llywodraethwyr/ Governors

Adroddiad y Corff Llywodraethol 2020-2021 Governing Body Report

Croeso i'n hadran Llywodraethwyr.

Welcome to our Governors’ section. 


Isod gweler y manylion o strwythur ein Llywodraethwyr.

Please find below details of how our Governing body is structured.

Llywodraethwyr/ Governors

 

Mrs A Evans Cymuned/ Community                 Cadeirydd/ Chairperson

Mrs L. Wilson Cyfetholedig/ Co-Opted              Is Gadeirydd/ Vice Chair

 

Mrs S. Bennett                                                   Cynrychiolydd Cymunedol/ Community Representative                          Mrs K. Borley                                                    Cynrychiolydd Rhieni/ Parent Representative

Miss D. Davies                                                  Cynrychiolydd Athrawon/ Teacher Representative

Mrs Rh.Dixon                                                     Pennaeth/ Headteacher

Miss S. Harrison                                                Cynrychiolydd Staff/ Staff Representative

Mrs A. Higgins                                                   Cynrychiolydd Rhieni/ Parent Representative

Mr E. King                                                          Cynrychiolydd Cymunedol/ Community Representative

Miss B. Lawrence                                              Cynrychiolydd Rhieni/ Parent Representative

Mr. I. Roberts                                                     Cynrychiolydd Rhieni/ Parent Representative

Mrs A. Worsfold                                             Awdurdod Lleol/ Local Authority

 

Mae Bwrdd Llywodraethol yr ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd - o leiaf unwaith bob tymor. Cyhoeddir adroddiad blynyddol i rieni gan y Llywodraethwyr a chynhelir cyfarfod yn yr ysgol a fydd yn rhoi cyfle i holl rieni yr ysgol i ymateb i’r adroddiad yn ôl y galw.

 

The school’s Governing Body meets regularly – at least once a term. An annual report to parents is published by the Governors and where there is the demand a meeting is held in school where the school’s parents are given the opportunity to respond to the report.

Top