Menu
Home Page
Search
Translate

Estyn a Data Perfformiad/ Estyn and Performance Data

Data Presenoldeb/ Attendance Data

 

Roedd presenoldeb 2017-2018 fel a ganlyn: 95%

Pupil attendance for the academic year 2017-2018 was as follows: 95%

Canlyniadau Asesiadau Athrawon/ Teacher Assessment Results

 

Asesiadau Athrawon cyfnod sylfaen 2018/ Foundation phase Teacher Assessments 2018

 

Deilliant 5 – perfformiad ar y lefel disgwyl/ National Outcome 5 – performance at the expected level

Deilliant 6 – perfformiad yn uwch na’r lefel disgwyliedig/ National Outcome 6 – performance above the expected level.

 

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Personal and Social Development

Iaith Llafaredd a Chyfathrebu

Language, Literacy and Communication

Datblygiad Mathemategol

Mathematical Development

Deilliant/ Outcome

5+

6

5+

6

5+

6

 

100%

85%

93%

45%

93%

45%

 

 

Cyfnod Allweddol 2 2018/ Key Stage 2 2018

 

Lefel 4 – perfformiad ar y lefel disgwyl/ Level 4 – performance at the expected level

Lefel 5 – perfformiad yn uwch na’r lefel disgwyliedig/ Level 5 – performance above the expected level

 

 

Saesneg

English

Cymraeg

Welsh

Mathemateg

Mathematics

Gwyddoniaeth

Science

Lefel/ Level

4+

5

4+

5

4+

5

4+

5

 

88%

57%

88%

57%

87%

61%

83%

52%

 

 

Please find below our most recent ESTYN inspection report. 
Top