Menu
Home Page
Search
Translate

Estyn a Data Perfformiad/ Estyn and Performance Data

Data Presenoldeb/ Attendance Data

 

Roedd presenoldeb 2018-2019 fel a ganlyn: 95%

Pupil attendance for the academic year 2018-2019 was as follows: 95%

Canlyniadau Asesiadau Athrawon/ Teacher Assessment Results

Cyfnod sylfaen 2019/ Foundation phase 2019

Deilliant 5 – perfformiad ar y lefel disgwyl/ National Outcome 5 – performance at the expected level

Deilliant 6 – perfformiad yn uwch na’r lefel disgwyliedig/ National Outcome 6 – performance above the expected level.

 

 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Personal and Social Development

Iaith Llafaredd a Chyfathrebu

Language, Literacy and Communication

Datblygiad Mathemategol

Mathematical Development

Deilliant/ Outcome

5+

6

5+

6

5+

6

 

100%

68%

84%

8%

96%

4%

 

 

Cyfnod allweddol 2 2019/ Key stage 2 2019

Lefel 4 – perfformiad ar y lefel disgwyl/ Level 4 – performance at the expected level

Lefel 5 – perfformiad yn uwch na’r lefel disgwyliedig/ Level 5 – performance above the expected level

 

 

Saesneg

English

Cymraeg

Welsh

Mathemateg

Mathematics

Gwyddoniaeth

Science

Lefel/ Level

4+

5

4+

5

4+

5

4+

5

 

87%

48%

88%

43%

100%

52%

88%

43%

 

* Nid oes data ar gael ar gyfer 2020 oherwydd pandemig COVID-19.

   No data available for 2020 due to the COVID-19 pandemic.

 

Please find below our most recent ESTYN inspection report. 

Adroddiad Arolygiad ESTYN School Inspection Report

Top