Menu
Home Page
Search
Translate

Mynediad/ Admissions

LLEFYDD RHAN AMSER YN IONAWR AC EBRILL I BLANT 3 OED. CYSYLLTWCH A NI AM FANYLION.

PART TIME PLACES AVAILABLE IN JANUARY AND APRIL FOR 3 YEAR OLD CHILDREN. CONTACT US FOR DETAILS.

Os hoffech i'ch plentyn ddod i'n hysgol ni, cysylltwch ar 01656 754865 neu ebostiwch admin.yfos@bridgend.gov.uk

If you would like your child to attend our school, please contact us on 01656 754865 or email admin.yfos@bridgend.gov.uk  

Top