Menu
Home Page
Search
Translate

Croeso/ Welcome

Ar hyn o bryd mae gennym oddeutu 180 o ddysgwyr yn yr ysgol, mewn 7 dosbarth.
We currently have approximately 180 learners at school, in 7 classes.


Mae gan yr ysgol neuadd, ystafell gyfrifiaduron, lyfrgell, dwy fuarth chwarae, cae chwarae, coedwig, gerddi a chae aml-dywydd. Mae’r ysgol yn rhannu safle â Ysgol Gynradd Corneli a Chanolfan Plant Corneli.

We have a school hall, computer suite, library, two playgrounds, playing fields, woodland, gardens and an Astroturf. We share our site with Corneli Primary School and the Cornelly Integrated Children's Centre.

FERCH O'R SGER BYR

This is "FERCH O'R SGER BYR" by White Dot Media on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Top