Menu
Home Page
Search
Translate

Croeso/ Welcome

Ar hyn o bryd mae gennym oddeutu 160 o ddysgwyr yn yr ysgol, mewn 6 dosbarth. Mae gan yr ysgol neuadd, ystafell gyfrifiaduron, llyfrgell, dau fuarth chwarae, cae chwarae, coedwig, gerddi a chae aml-dywydd. Mae’r ysgol yn rhannu safle â Ysgol Gynradd Corneli a Chanolfan Plant Corneli.

We currently have approximately 160 learners at school, in 6 classes. We have a school hall, computer suite, library, two playgrounds, playing fields, woodland, gardens and an astroturf. We share our site with Corneli Primary School and the Cornelly Integrated Children's Centre.

FERCH O'R SGER

This is "FERCH O'R SGER BYR" by White Dot Media on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

COVID/ COVID Mae'r ysgol nawr ar agor i bob disgybl. The school is now open for all pupils.

Top