Menu
Home Page
Search
Translate

Dolenni Defnyddiol/ Useful Links

Gwersi Cymraeg Welsh Lessons

Profion Esiampl / Example tests.


Dyna ddolen i wefan Dysgu Cymru, lle gellir weld esiapl o'r fath o brofion fydd plant o flwyddyn 2 yn eistedd ar ddiwedd pob blwyddyn.
The link below to Learning Wales, is where you can find example of the tests that pupils from year 2 will sit at the end of every year.

Top